Nadácia Ekopolis vyhlásila ďalšie kolo Environmentálneho programu, v ktorom môžu mimovládne neziskové organizácie získať na svoje ekologické projekty do 160-tisíc korún. Uzávierka jarného kola je 19. apríla 2006. Celková suma, ktorú nadácia prerozdelí na envirogranty v tomto kole, je 950 000 korún.

V rámci Environmentálneho programu podporuje Nadácia Ekopolis projekty, ktoré presadzujú systémové zmeny v ochrane životného prostredia, sú zamerané na riešenie konkrétneho ekologického problému. Vítané sú tiež projekty, ktoré zapájajú verejnosť do ekologických aktivít, sú založené na spolupráci s ďalšími partnermi, štátnou správou a samosprávou a slúžia ako model alebo inšpirácia pre ostatných. Bližšie informácie o programe získajú záujemcovia na www.ekopolis.sk, resp. na tel. čísle 048/41 45 478, u Ľudovíta Sluku, programového manažéra.