Už viac ako mesiac je sfunkčnená databáza partnerov a projektových myšlienok pre program Iniciatívy Spoločenstva Interreg III A. Na podstránke

www.interreg.trra.sk

sa môžete dozvedieť viac o programe Interreg IIIA, ale predovšetkým nájsť vhodného partnera pre Vašu projektovú myšlienku, prípadne sa stať partnerom zaujímavého projektu na druhej strane hranice. Veľmi jednoduchým spôsobom tak vkladáte projektové myšlienky, prípadne hľadáte v už zadaných projektoch. Databáza je realizovaná prostredníctvom projektu Cesta ku Bielokarpatsko-Beskydským partnerstvám v rámci práve spomínaného programu Interreg IIIA s Českou republikou. Jej cieľom je podporiť cezhraničnú spoluprácu na oboch stranách hranice.