Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 zaslalo dňa 19.6.2007 prostredníctvom systému SFC operačný program oficiálne do Európskej komisie.

Týmto krokom sa ukončila prvá etapa prípravy spoločného programu. Európska komisia bude mať možnosť tento dokument pripomienkovať, pričom jej reakcia sa očakáva v termíne najneskôr do 4 mesiacov od zaslania. Pre viac informácii tu.