Na stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) nájdete výsledky hodnotiaceho procesu výzvy vyhlásenej 16.augusta 2006 v rámci pomoci de minimis SOP Priemysel a služby. Výzva bola určená pre malých a stredných podnikateľov za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu.