V dňoch 22-23. mája privítal mikroregión Šípok štyroch zástupcov rakúskych obcí : Stefana Zeilingera z obce Yspertal zastupujúceho spolok obcí Interkomm, Helmuta Raka z obce Pölla a dve regionálne poradkyne firmy Wallenberger & Linhard Hertu Hadamofsky a Anitu Hengstberger – projektovú manažérku projektu Translokal. Výmenná návšteva sa uskutočnila v rámci nadnárodného nemcko-rakúsko-poľsko-slovenského projektu Translokal vďaka Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúre (TRRA), ktorá v projekte parcitipuje ako slovenský partner. TRRA sa pri príprave tejto výmennej návštevy

spoľahla na pohostinnosť mikroregiónu Šípok a o spoluprácu pri plánovaní tejto návštevy požiadala zástupcov mikroregiónu Šípok. V prvý deň delegácia z Rakúska navštívila múzeum A. S . Puškina v renesančnom kaštieli zo 17. storočia v Brodzanoch, kde sa v rozsiahlom výklade riaditeľky múzea pani Mgr. Heleny Filipovej mala príležitosť dozvedieť viac nielen o historických súvislostiach týkajúcich sa rodiny a kaštieľa A.S. Puškina, ale i prevádzke a ďalších zámeroch tohto múzea. Po spoločnom obede predstavila obec Veľké Uherce v spolupráci s majiteľom výrobne oblátok Antonom Tomom jeho novú prevádzku funkčnú len od roku 2005 ako príklad úspešnej firmy. Firmu Toma zaoberajúcu sa výrobou a predajom trvanlivých cukroviniek založil Anton Toma v roku 1989 a najskôr fungovala len v jeho domácich priestoroch. Neskôr sa výroba výrazne rozšírila a dnes už sídli v nových priestoroch vo Veľkých Uherciach, kde zamestnáva asi päťdesiat osôb a vyrába približne tridsať druhov sortimentu. Podľa slov majiteľa, bola firma zveľaďovaná vždy len z vlastných prostriedkov firmy a nikdy nebola zadĺžená. I keď firma Toma má významné postavenie na potravinárskom trhu, vyťažená je zatiaľ len na tridsať percent produkčných možností, ktoré by majiteľ popri distribúcii výrobkov na slovenský trh rozšíril aj o export do Maďarska. Po exkurzii v prevádzke a ochutnávke výrobkov vyjadrila rakúska delegácia presvedčenie, že i v ďalších rokoch bude firma úspešná. Keďže mikroregión Šípok má v svojej histórii i ďalšie skvosty, na záver prvého dňa bola návšteve ponúknutá i prehliadka kaštieľa rodiny Tonetovcov, svetoznámych zakladateľov ohýbaného nábytku so značkou Tonet z polovice devätnásteho storočia. V súčasnosti je kaštieľ rodiny Tonetovcov v rekonštrukcii a jeho nový majiteľ by okrem zveľadenia obnovil rád aj nábytkársku výrobu. Ďalší deň sa niesol v trochu oficiálnejšom duchu, návšteva bola prijatá zástupcom primátora mesta Prievidze Ing. Michalom Mladým, prednostom Mestského úradu Mgr. Jurajom Fábrym a riaditeľom Regionálnej rozvojovej agentúry Ing. Jozefom Takácsom, v priestoroch Mestského domu v Prievidzi. Zástupca primátora mesta Ing. Michal Mladý oboznámil rakúsku delegáciu s mestom Prievidza. V príhovore predstavil jej krátku históriu, doterajší vývoj, ale i plánované investičné zámery predovšetkým čo sa týka obsadenia 73 ha plochy priemyselného parku, kde je už takmer istý prvý investor firma RÜBIG Härtetechnik prichádzajúca práve z Rakúska. Zaujímavosťou priemyselného parku je i susedstvo s letiskom medzinárodného štandardu. Ing. Mladý spomenul aj veľké projekty a súčasných investorov v meste ako sú Nestlé, Yazaki Slovakia, Vegum a ďalších, ktorý už teraz zamestnávajú niekoľko tisíc obyvateľov okresu. Nevynechal ani vzdelávací potenciál, bytovú politiku, kde bolo v uplynulom roku odovzdaných dvesto nových bytov do užívania, či infraštruktúrne projekty. Ing. Mladý sa domnieva, že pre rozvoj celej oblasti je dôležité nie masovo obsadiť plochu priemyselného parku investormi, ale výber investora dobre zvážiť, tak aby investované prostriedky do výroby boli trvalé a nielen po obdobie čerpania výhodných investičných stimulov. Rakúsku delegáciu zaujímala hlavne problematika vysporiadania pozemkov a rokovania s investormi, prekvapila ich jednotná daňová politika. Beseda bola ukončená slávnostným zápisom delegácie do pamätnej knihy návštev mesta Prievidza. Záver poslednej výmennej návštevy v rámci projektu Translokal bol opäť v duchu histórie, účastníci výmeny navštívili jeden z najstarších ako aj najkrajších zámkov na Slovensku, zámok v Bojniciach.