V Košiciach sa 25.10.2007 konala slávnosť na počesť prijatia štyroch operačných programov pre Slovensko, ktorých cieľom je implementácia politiky územnej súdržnosti na roky 2007 – 2013. Komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová podpísala programy za prítomnosti ministra výstavby…