Bratislava 15. januára (TASR) – V čerpaní prostriedkov z eurofondov sú najúspešnejšie operačné programy (OP) cezhraničnej spolupráce INTERREG. Ide o programy spolupráce SR s ČR a Maďarskom, kde je čerpanie 100-%. Mierne zaostáva plnenie programu Slovenska s Rakúskom, kde je však predpoklad celú rozpočtovanú sumu dočerpať. Programy INTERREG platia na programové obdobie 2004 až 2006.