Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Základná infraštruktúra organizuje Regionálne konferencie “VÝMENA SKÚSENOSTÍ PRI VYUŽÍVANÍ ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV“ Blíži sa koniec skráteného programovacieho obdobia 2004 – 2006, v rámci ktorého SR mohla čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ cez Operačný program Základná infraštruktúra.

Výmena týchto skúseností je preto hlavným mottom uvedených konferencií. Predstavený bude aj NSRR na roky 2007 – 2013 a Regionálny operačný program.

Miesta konania jednotlivých regionálnych konferencií:
Prešov (PKO – Čierny orol, Hlavná 50) 14.6.2007 8.30 h
Košice (Veľká sála Historickej radnice) 14.6.2007 14.00 h
Žilina (Hotel Holiday Inn, Športová 2) 18.6.2007 9.00 h
Trenčín (Kongresová sála Somer, Podsokolie 12) 19.6.2007 9.00 h
Banská Bystrica (Kongresová sála KÚ,nám.Ľ. Štúra) 25.6.2007 9.00 h
Nitra (Zasadačka MsÚ Nitra, Štefanikova tr. 60) 29.6.2007 9.00 h

Na uvedené konferencie sa môžete prihlásiť vyplnením uvedenej návratky. Návratka je len informatívneho charakteru a treba ju zaslať na e-mailovú adresu konferencia@propro.sk V prípade veľkého záujmu MVRR SR neručí za voľné miesta pre všetkých záujemcov.