V dňoch 11-12. mája 2006 sa uskutočnila ďalšia výmena šiestich zástupcov dvoch trenčianskych mikroregiónov v regióne Dolného Rakúska vo Waldviertli. Výmenná návšteva sa uskutočnila v rámci rakúsko-nemecko-poľsko-slovenského nadnárodného projektu Translokal prostredníctvom Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry, participujúcej v projekte ako slovenský partner. Traja zástupcovia z mikroregiónu Združenia obcí Šípok spolu s predsedom Združenia obcí Bielo-karpatského mikroregiónu Ing. Ľubomírom Škriečkom

a ďalšími dvoma zástupcami absolvovali návštevu v rakúskych obciach v jednom z piatich regiónov Dolného Rakúska v regióne Waldviertel. Región charakteristický rozsiahlymi lúkami, makovými poliami, rybníkmi, zdobený zámkami mal svojim návštevníkom opäť čo ponúknuť. Keďže šlo o pracovné stretnutie okrem návštevy zámku v Greillensteine, či prehliadky historického centra mesta Zwetll boli do programu zaradené aj odborné prezentácie na aktuálne témy regiónu. V Rastenfelde bol účastníkom prostredníctvom projektovej manažérky Ricky Heimpel predstavený projekt spolku Interkomm zameraný na podporu lepšieho presadenia sa obcí na trhu. Do projektu je zapojených 21 obcí z regiónu Waldviertel, ktorým bol v rámci projektu ponúknutý informačný systém Komsis. Ide vlastne o akúsi internetovú databázu ktorá monitoruje voľné plochy a objekty v každej z obcí. Komsis by mal obciam napomôcť nielen spropagovať ich voľné plochy a objekty, ale i dohodnúť kontrakt, keďže súčasťou projektu bolo i školenie zástupcu z každej obce, ktorý bude s databázou pracovať. Ten bol vyškolený nielen po technickej stránke, ale nadobudol i potrebné komunikačné schopnosti, ktoré by mali uľahčiť komunikáciu s potenciálnym investorom. Využívanie systému Komsis je pre obce bezplatné a už teraz sa v databáze nachádza asi 1 200 objektov/plôch určených k predaju či nájmu. Ďalšou z tém bol regionálny manažment Dolného Rakúska. O jeho kreovaní, úlohách, dosiahnutých výsledkoch a ďalšom smerovaní účastníkov poinformoval regionálny manažér Waldviertlu Franz Schlógl. K najviac diskutovaným témam v súčasnosti nesporne patrí i odpadové hospodárstvo, preto poslednou zastávkou v rámci tejto výmennej návštevy bola plocha bioenergetickej stanice v Eggenburgu. Tu súkromná akciová spoločnosť od decembra 2005 spracováva siláž, odpad z kukurice, slnečníc a lucerny a vyrába z nich bioenergiu, ktorou je zásobovaná verejná energetická sieť s podstatne nižšími nákladmi. O témy bol zo strany účastníkov skutočne obrovský záujem, keďže témy ako spoločný informačný systém obcí, regionálny manažment, či bioenergia predstavujú kus cesty, na ktorej sme my zatiaľ len v začiatkoch.

Informácie o akcii, fotografie a postrehy účastníkov akcie nájdete aj na stránke .