Úrad vlády SR zverejnil /dnes/, v piatok 20.marca 2015 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných  ihrísk pre minimálne dva druhy športu, určených predovšetkým pre deti a mládež.

Cieľom programu je napomôcť k rozvoju športu v obciach a mestách, v ktorých nie je dostupné vyhovujúce športové ihrisko, ako aj vytvoriť podmienky pre aktívne trávenie voľného času a zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť.

Výzva na stiahnutie: