Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Trencin Regional Development Agency

od roku 1999 pracujeme pre náš región

PHSR a ŽoNFP

Ponúkame Vám prípravu plánovacích rozvojových dokumentov a prípravu žiadostí do programov financovaných z európskych fondov.

Vzdelávanie

Ponúkame Vám akreditovaný kurz výchovy projektového manažéra – Manažér regionálneho rozvoja.

Konzultačné služby

Poskytujeme bezplatné konzultačné služby predovšetkým pre verejnú správu, ale aj podnikateľské subjekty, neziskový sektor ako i študentov.

Naši partneri

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Opatovská cesta 23, 911 01 Trenčín
IČO: 36115576
DIČ: 2021555833

trra@trra.sk

+421 948 677 997

Copyright © 2021 | www.trra.sk Powered by www.trra.sk | Created by www.trra.sk