Miestny spolok SČK – KLUB DARCOV KRVI v Čiernom Potoku, Obecné zastupiteľstvo, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov armádneho generála Ludvika Svobodu v Čiernom Potoku v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej Republiky, pracovisko Banská Bystrica Vás pozývajú k bezplatnému odberu krvi.