V dňoch 5-7.4 sa Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (TRRA) patriaca do siete agentúr integrovaných Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) zúčastnila ďalšej výmennej návštevy v rámci nemecko-rakúsko-poľsko-slovenského nadnárodného projektu TRANSLOKAL, kde TRRA participuje ako jeden z partnerov projektu. Po návštevách v nemeckom Gubene, v poľskom Gubine, v rakúskom regióne Waldviertel s čarovným mestom Schónbrun, či výmennej návšteve našich starostov v rakúskom Grossweikersdorfe a niekoľkých meetingoch u nás v Trenčianskom regióne pripravil leader

projektu Translokal mesto Guben stretnutie opäť v Nemecku. Prvý deň odštartoval Translokal oficiálnou konferenciou pod názvom „ Regionálne fórum k Stratégii 2007 v projekte Translokal “. Seminár za účasti zástupcov partnerov projetku z Rakúska, Poľska i Slovenska bol tematicky zameraný na kapituláciu doterajších projektov v konkrétnych prípadoch, ďalšie programovacie obdobie 2007-13, jeho priority, smerovanie a možnosti v kontexte vývoja regiónov, mikroregiónov ako i ďalšej budúcnosti samotného projektu Translokal. Po seminári usporiadatelia predstavili zahraničným hosťom i obrovskú novostavbu budúceho domu mestskej správy, novú mestskú knižnicu zaujímavú nezvyčajným čitateľským balkónom s výhľadom na mesto a hudobnú školu mesta Guben, kde sa návštevníci dočkali aj krátkeho vystúpenia malých baletiek. V ďalší deň stavili usporiadatelia akcie na odľahčenú športovú atmosféru a skutočné jedinečné zaujímavosti v okolí. Do nabitého programu sa zmestila prehliadka kláštorného pivovaru v Neuzelle, tzv. IBA Terás v Grossräschene, najväčšej bývalej baníckej pohyblivej plošiny na svete zachovanej v Lichterfelde a plavba v prírodných lesných kanáloch Spreewaldu. Kláštorný pivovar v Neuzelle bol zriadený v národnej kultúrnej pamiatke z roku 1858. Kvôli povahe objektu a teda pamiatkovej ochrane nebolo možné vykonať na objekte stavebné zmeny väčšieho rozsahu i napriek tomu sa do menších priestorov vošlo 37 zamestnancov, sýpky, sklady a prístroje potrebné na prípravu piva. IBA Terasy v Grossräschene, to je pomenovanie nielen pre trasy rôznych druhov výletov po dne bývalého Lausitského jazera a okolí krajiny poznačenej rozsiahlou ťažbou hnedého uhlia, ale i názov stálej expozície prezentujúcej históriu vzniku a zániku jazera, ťažby uhlia a jeho budúceho využitia a miesta v cestovnom ruchu. Už dnes ponúkajú IBA Terasy okrem grandiózneho pohľadu na bizarnú krajinu niekdajších baní aj ďalšie sprievodné výstavy. Za zmienku určite stojí výstava pod názvom „ Markt Europäischer Kulturen“ , s heslom „ 7 Monate, 7 Länder, 7 Feste, kde ide ako už s názvu vyplýva o prezentáciu kultúry siedmych partnerských krajín IBA. Z oblasti známej prevádzkou najmenej 20-tich baní dnes už len ako atrakcia slúži najrozsiahlejšia pohyblivá banská plošina v Lichterfelde. Svojím rozmerom o celkovej dĺžke 502 metrov a výške 80 metrov o takmer dvesto metrov prečnieva i slávnu Eifelvežu v Paríži. Pre návštevníkov v prípustnej 35 metrovej výstupnej výške poskytne odborný sprievodca v odbornom výklade pohľad do histórie ťažby hnedého uhlia v tejto oblasti. Poslednou nemenej atraktívnou zastávkou bolo člnkovanie v prírodných kanáloch Spreewaldu. Spreewald známy tradičnou výrobou drevených člnkov ponúkol účastníkom projektu Translokal dvojhodinovú plavbu v spreewaldských vodách. Po plavbe v trochu chladnom počasí padlo uvítanie chlebom, soľou a spreewaldským likérom skutočne vhod. Po spoločnej večeri sa niektorí z účastníkov ako i my museli rozlúčiť, ostatní však pokračovali v programe i v ďalší deň a to síce poznávaním krás mesta Berlín.