V súčasnosti sa otázka projektového manažmentu stáva čoraz aktuálnejšou práve v obciach a mikroregiónoch. Preto Vám ponúkame kurz Projektový manažér regionálneho rozvoja za mimoriadne výhodných podmienok. Kurz sa bude konať od 4. mája do 15. júna 2006. Rozsah kurzu je 80 hodín (12 hodín prednášok + 68 hodín dištančného vzdelávania a konzultácií) Maximálny počet účastníkov: 16 Cieľom kurzu je naučiť účastníka orientovať sa v programových a legislatívnych východiskách, finančných zdrojoch a spracovať projekt do reálnej výzvy Cena kurzu je 1.000 Sk – teraz mimoriadne zvýhodnená pre 16 zástupcov obcí a mikroregiónov. (Bežná cena je 7.500 Sk) Konečný termín na zaslanie prihlášok e-mailom na adresu trra@trra.sk je 28.apríla 2006 o 10.00.