13.3.2007 sa v Třínci konalo ďalšie pracovné stretnutie Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry – leadra projektu Cesta ku Bielokarpatsko-Beskydským partnerstvám so zástupcami združenia TRITIA – cezhraničného partnera projektu.

Stretnutie sa konalo v priestoroch HRAT Třínec (Hospodárskej rozvojovej agentúry třinecka), zakladateľa združenia. Predmetom rokovania bola výmena skúseností získaných v projekte pri jeho realizácii na slovenskej ako i českej strane. Nemenej dôležitou témou stretnutia bola príprava ďalších informačných seminárov k projektu ako i zabezpečenie informačnej kampane k projektu v ČR.

Výsledkom slovensko-českej spolupráce bude aj prezentácia projektu dňa 23.4.2007 v Uherskom Hradišti a Uherskom Brode pre obce a neziskové inštitúcie z ČR. Foto TRRA : Zľava : H. Backová – koordinátorka projektu, Ing. S. Dreisig – riaditeľ TRRA, Ing. Marian Razima – riaditeľ HRAT Třinec, Ing. Eva Dudova – koordinátorka projektu v ČR.