Poskytujeme informácie o najnovších výzvach

Výzvy vyhlasované pravidelne z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Aktuálne výzvy

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Opatovská cesta 23, 911 01 Trenčín
IČO: 36115576
DIČ: 2021555833

trra@trra.sk

+421 948 677 997

Copyright © 2021 | www.trra.sk Powered by www.trra.sk | Created by www.trra.sk