Název projektu: Zelená dohoda pro Evropu v obcích Zlínského a Trenčianského kraje

Žadatel: Sdružení měst a obcí východní Moravy

Hlavní přeshraniční partner: Trenčianská regionálna rozvojová agentura

Kód projektu: CZ/FMP/11b/09/122

Popis projektu:

Cílem projektu je sdílení informací, zkušeností a příkladů dobré praxe v obcích Zlínského a Trenčianského kraje v souvislosti s péčí o životní prostředí a opatřeními, kterým se věnuje Zelená dohoda pro Evropu. Projekt je určen pro zástupce obcí a širokou veřejnost v rámci přeshraničního území a jako takový bude osvětou, která napomůže realizaci nových rozvojových aktivit a opatření jako reakci na danou problematiku na základě vnitrostátní i přeshraniční spolupráce. Jedním z výstupů projektu bude konference určená pro zástupce obcí zainteresovaných krajů. Na ni budou navazovat workshopy konané ve vybraných obcích, kde kromě sdílení základních principů Zelené dohody bude moci široká veřejnost vyzkoušet i praktické ukázky zařízení využívající udržitelnou energii, jež jsou neutrální k ŽP.

Odkaz na projekt: http://smovm.cz/Uspesne-projekty/Zelena-dohoda-pro-Evropu-v-obcich-Zlinskeho-a-Tren.aspx?fbclid=IwAR3gK3IN21UocOPHs6-v0rNOZ5QExUMKx9WZEUuDW5cz8Ab9pvc09ChUPGg

Brožúra – Zelená dohoda pro Evropu