Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

Divadlo

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo 250 000 EUR 5

Hudba

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna

Vizuálne umenie 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn 100 000 EUR

Medziodborové aktivity 1.6.2 Medziodborové podujatia 250 000 EUR

Prehliadky, festivaly a súťaže 4.4.2 Neprofesionálne umenie 350 000 EUR

Kultúrno-osvetová činnosť

4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity 350 000 EUR

Múzeá

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

5.2.3 Nové stále expozície – múzeá (výlučne fáza A)

Galérie

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie 250 000 EUR

5.3.3 Nové stále expozície – galérie (výlučne fáza A)

Začiatok predkladania žiadostí 14.12.2020

Uzávierka predkladania žiadostí 25.01.2021

Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa 29.03.2021

Viac o výzve TU.

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08 Bratislava