Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím“
Dátum otvorenia: 2. 2. 2009
Dátum uzavretia: 2. 4. 2009

Viac o programe :