Archives for Granty

Granty

Komisia stanovuje prísnejšie ciele pre rýchlejšie platby týkajúce sa grantov a zmlúv EÚ

Dnes bola prijatá iniciatíva, ktorou sa zavádzajú nové a prísnejšie ciele pre platby z európskych fondov, ktoré sú priamo spravované Európskou komisiou. Cieľom návrhov je posilniť prebiehajúce snahy a urýchliť…
Continue Reading
Granty

Semináre k výzve

SLOVENSKÁ INOVACNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Sprostredkovateľ blokového grantu Nórsky finančný mechanizmus Finančný mechanizmus EHP Národný kontaktný bod Úrad vlády SR Vás pozýva na informačný seminár k výzve v rámci blokového…
Continue Reading
12