Archives for Nadácia

Ľudia pre stromy

Cieľom programu nadácie EkoPolis je zvýšenie záujmu ľudí o svoje okolie a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom výsadby dreví podporuje výsadbu drevín, plošné a vertikálne zazeleňovanie, ktoré zvyšuje estetickú hodnotu územia…
Continue Reading