Príprava Žiadostí o NFP

Ponúkame Vám prípravu žiadostí do programov financovaných z európskych fondov, ale i ďalších dotačných programov v rámci SR i mimo nej a to aj v v cudzom jazyku (AJ, NJ).

Ponúkame Vám naše desaťročné praktické skúsenosti s prípravou žiadostí v rámci viacerých operačných programov programového obdobia 2007-2013.

Neváhajte a kontaktuj nás.
Možno práve Vám môžeme pomôcť.

Vždy v čase 

PO-ŠTV od 8.00-16.00 hod.  PIA od 8.00-13.00 hod.

Bližšia oblasť podpory:

V rámci Programovacieho obdobia 2014 – 2020 pracujeme s Operačnými programami:

 

1.) Programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

2.) Programy cieľa Európska územná spolupráca

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Opatovská cesta 23, 911 01 Trenčín
IČO: 36115576
DIČ: 2021555833

trra@trra.sk

+421 948 677 997

Copyright © 2021 | www.trra.sk Powered by www.trra.sk | Created by www.trra.sk