TRRA v rámci implementácie projektov ponúka i zabezepečenie nutnej publicity k projektu podľa nariadení viažúcich sa k jednotlivým typom programov a to pre investičné a neinvestičné projekty. Ponúkame:

  • poriadanie seminárov, konferencií a informačných podujatí
  • sprostredkovanie zhotovenia informačných tabúľ
  • prípravu informačných materiálov k projektom
  • prípravu tlačových správ pre regionálne médiá
  • prenájom dataprojektora