Publicita

TRRA v rámci implementácie projektov ponúka i zabezpečenie nutnej publicity k projektu podľa nariadení viažucich sa k jednotlivým typom programov a to pre investičné a neinvestičné projekty.

Bližšia oblasť podpory:

  • poriadanie seminárov, konferencií a informačných podujatí
  • sprostredkovanie zhotovenia informačných tabúľ
  • prípravu informačných materiálov k projektom
  • prípravu tlačových správ pre regionálne médiá
  • prenájom dataprojektora

Neváhajte a kontaktujte nás.
Možno práve Vám môžeme pomôcť.

Vždy v čase 

PO-ŠTV od 8.00-16.00 hod.  PIA od 8.00-13.00 hod.

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

Opatovská cesta 23, 911 01 Trenčín
IČO: 36115576
DIČ: 2021555833

trra@trra.sk

+421 948 677 997

Copyright © 2021 | www.trra.sk Powered by www.trra.sk | Created by www.trra.sk