Trenčianska regionálna rozvojová agentúra patrí od roku 2001 do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pre ktoré pracuje na základe zmluvnej spolupráce. Z formálneho hľadiska sa jedná o združenie právnických osôb, ktorého členmi sú:

  • Regionálne poradenské a informačné centrum Trenčín
  • Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
  • Mesto Nová Dubnica
  • Trenčianska regionálna komora SOPK
  • Obec Chocholná – Velčice
  • Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
  • Obec Kálnica
  • Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu