Fond na podporu umenia

vyhlasuje výzvu č. 8/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2021.

Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod.

Viac o výzve: Výzva č. 8/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky.