Výzvy

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond podporuje formou dotácie a vyhlasuje výzvu v oblasti L. "L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA (nehospodárska činnosť) " Výzva V rámci činnosti L7 je…
Continue Reading
Dotácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 písm. a) bod 2  zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013…
Continue Reading