Rakúske a slovenské obce si vymieňali skúsenosti a plánovali prípravu na nové plány

V dňoch 23. a privítal trenčiansky región v zastúpení Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry (TRRA) a Združenia obcí Bielokarpatsko -Trenčianskeho mikroregiónu (ZOBTM) návštevu zo susedného Rakúska. Na exkurzii šiestich starostov slovenských…
Continue Reading

Školenie pre úspešných žiadateľov v Grantovej schéme na prípravu miestnych a regionálnych projektov

Trenčín – Dňa sa v priestoroch Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry (TRRA) konalo školenie pre úspešných žiadateľov v rámci Grantovej schémy (GS)na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov. Už od decembra…
Continue Reading

Ľudia pre stromy

Cieľom programu nadácie EkoPolis je zvýšenie záujmu ľudí o svoje okolie a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom výsadby dreví podporuje výsadbu drevín, plošné a vertikálne zazeleňovanie, ktoré zvyšuje estetickú hodnotu územia…
Continue Reading