Výzvy

SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKYSEKCIA STREDNÝCH ŠKÔL A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIAvyhlasujeVÝZVUNA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIUv rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 - 2021SLUŽBY PRE MLADÝCH…
Continue Reading
Výzvy

HLAS MLADÝCH

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKYSEKCIA STREDNÝCH ŠKÔL A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIAvyhlasujeVÝZVUNA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIUv rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 - 2021v programe HLAS…
Continue Reading