Občianske združenie TATRY vyhlásilo už 5. ročník celoslovenskej súťaže základných, stredných a materských škôl, ktorá pokračuje naďalej pod názvom „Neseparujte sa! Separujte s nami“.

Súťaž je zameraná na odhaľovanie environmentálnych záťaží v krajine a osvetovo – propagačné aktivity k triedeniu odpadov, predchádzanie vzniku nelegálnych skládok odpadov a spaľovania odpadov, zamerané na širšiu verejnosť. Termín realizácie aktivít je od 1.4.2010 do 20.6.2011.

Prihlasovanie do súťaže prebieha priebežne, a to až do 30.9.2010. Viac informácií http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/ponuka-pre-vas/projekty/5-rocnik-sutaze-neseparujte-sa-separujte-s-nami