Archives for 1. februára 2021

Výzvy

HLAS MLADÝCH

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKYSEKCIA STREDNÝCH ŠKÔL A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIAvyhlasujeVÝZVUNA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIUv rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 - 2021v programe HLAS…
Continue Reading