Náš tím

Náš tím


Trenčianska regionálna rozvojová agentúra – tím pracovníkov tvoria:

clovek

Ing. Hana Backová

certifikovaný projektový manažér

osobný mobil: 0902 208 408

clovek

Ing. Katarína Králiková

certifikovaný projektový manažér

osobný mobil: 0903 831 995

clovek

Mgr. Stanislav Urban

projektový manažér

osobný mobil: 0902 476 230